เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

ค่ายดาราศาสตร์ GPs ม.3 @นาดูน
ค่ายดาราศาสตร์ GPs ม.3 @นาดูน

03 ส.ค. 2561 0 632

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสตรีศึกษานำนักเรียนในโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ม.3 ณ ศูนย์วิจัยวลัยรุกขเวช พระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม คลิกดูภาพกิจกรรม

ค่ายวิทยาศาสตร์ GPs ม.4 @มวกเหล็ก
ค่ายวิทยาศาสตร์ GPs ม.4 @มวกเหล็ก

03 ส.ค. 2561 0 687

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสตรีศึกษานำนักเรียนในโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ม.4 ณ ค่ายวิทยาศาสตร์เอเธนส์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 25-27 ก.ค. 256

ค่ายวิทยาศาสตร์ GPs ม.1 @ แสมสาร
ค่ายวิทยาศาสตร์ GPs ม.1 @ แสมสาร

03 ส.ค. 2561 0 613

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสตรีศึกษานำนักเรียนในโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ม.1 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี คลิกดูกิจกรรรม

1
^